Show me your lewd self

Latest

[20170331]

Để đây cho ngày đấy

And don’t spend your time looking’ around

For something you want that can’t be found

When you find out you can live without it

And go along not thinking’ about it

I’ll tell you something true

The bare necessities of life will come to you

(Tonny Bennett)

[20170310] What if you could not gather you rosebuds, while you may?

Here is the first thing came up in my Instagram feed page yesterday morning: the collapse of Azure Window.

Screenshot_2017-03-09-07-39-22.png

Read the rest of this page »

[20170217]

Mình mới xem Split về và mình đang không được bình tĩnh lắm.

Đoạn gần cuối rõ ràng là được nhồi nhét, mình không thích lắm vụ gọi là Người xong kiểu cảm giác có tí huyền bí vào.

Nghĩa là mình đã hi vọng nó là một bộ phim kiểu kêu gọi nhận thức =))))))) Phim tài liệu ấy mà.

Nếu mình mà là người viết kịch bản phim này, nhất định nó sẽ như 1 cuốn phim tài liệu tươi sáng.

Kiểu như là các cuộc đời trong một cái kiệt bằng xác thịt, nhưng mà có không gian sống mở. Hedwig sẽ kiếm được bạn, xong kiểu sẽ hẹn bạn vào một giờ cụ thể, Hedwig sẽ có trách nhiệm với lịch đã đưa ra. Xong là người mà rất rành về lịch sử ấy sẽ tới một bảo tàng để thuyểt minh miễn phí. Patricia chắc sẽ có một kênh youtube dạy trang điểm kiểu Jeffree Star.

Nói chung là ai cũng có một công việc để lao động xong kiểu cảm thấy rất trọn vẹn ấy.

Bản thân mình khi viết đến đây cũng thấy bình tĩnh lại rồi đây ;___;